Euroopa Liidu toetused 2014-2020

3häält
1 2 3 4 5
Tänan hääletamast

2014. aastal algab ühtekuuluvuspoliitika ja ühtse põllumajanduspoliitika uus rahastamisperiood, mille raames on Eestil võimalus kasutada rahalist toetust 5 fondist. Oodata on, et Eesti saab Euroopa Liidu (EL) struktuurivahendeid uuel eelarveperioodil ligikaudu samapalju kui senisel ehk 2013. aastani kestval perioodil – prognoositav suurusjärk on 3,35 miljardit eurot. Maaelu toetuste eeldatav summa on 593 miljonit eurot, mis on umbes veerandi jagu praegusest parioodist väiksem. Kalandusvaldkonna toetuste maht säilib 113 miljoni euro tasemel.

Kõigi nende vahendite kasutamiseks on Eestil vaja olla valmis 2014. aasta alguseks – selleks ajaks peavad olema selged EL vahendite kasutamise eesmärgid ja kavandatud meetmed, valmistatud ette vastavad strateegilised dokumendid ja rakendussüsteemid.

Neid ettevalmistusi koordineerib Rahandusministeerium, töös osalevad oma vastutusalas kõik seotud ministeeriumid ja riigiasutused. Ettevalmistustesse kaasatakse samuti valitsusvälised partnerid.   

Partnerite esindajaid kaasatakse alates 2012. aasta märtsist arenguvajaduste ja eesmärkide-prioriteetide aruteludesse.  Märtsis arutati üleriigiliste arenguvajaduste määratlemise ja nende põhjal eesmärkide täpsustamise üle, mille järel valmivad kevad-suvel 2012 Vabariigi Valitsusele tehtavad esmased ettepanekud 2014-2020 kõigi fondide ühiste eesmärkide ja prioriteetide kohta. Dokumentide täiendamine jätkub aprillis. Veebruaris toimus nii katusorganisatsioonide kui ka valdkondlike partnerite ja avalikkuse teavitamiseks infoseminar.

(Allikas: Struktuurifondid: 2013)

Kommentaarid

Jäta kommentaar

Sisesta nimi
Sisesta nimi
Sisesta e-mail, seda ei avaldata
Sisesta oma veebileht
Sisesta oma kommentaar
Enter captcha code above