OÜ Verdon senine tegevusala hõlmab ehitusteenuse pakkumist, sh päikese- ja graanulkütte süsteemide ehitust. Tegevuse mitmekesistamiseks esitas ettevõte PRIA-le avalduse toetuse saamiseks maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse meetmest, mis sai positiivse vastuse.

Projekti eesmärgiks on tootmishoone ehitamine granuleeritud väetiste väikepakendites tootmiseks. Ettevõte leidis sobiliku tootmismaa Paikuse vallas Silla külas. Projekti tulemusena alustab OÜ Verdon nimetatud väetiste tootmist spetsiaalselt kavandatava tegevuse tarbeks projekteeritud tootmishoones. Tootmishoone valmimise lõpptähtaeg on august 2017.