Projektijuhtimine

  • Pärnu kesklinna Lasteaia õueala skeemi kujundamine, eriliigiliste puude-põõsaste tähistamine. Rahastamisallikas: KIK- keskkonnateadlikkus
  • OÜ Alve kodulehe muutmine ja e-poe juurutamine. Rahastamisallikas: EAS- innovatsiooniosaku toetus
  • OÜ Verdon kodulehe loomine ja e-poe juurutamine. Rahastamisallikas: EAS- innovatsiooniosaku toetus


Ehitus

  • Kahepere-elamu (peatöövõtja)
  • Elumaja
  • Tootmishoone sisetööd


Valik meie tehtud töödest